Szkolenia i doradztwo

Szkolenia i doradztwo

Stowarzyszenie posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.08/00006/2016. Oferuje konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzące do lokalnego rozwoju.

 

Stowarzyszenie świadczy doradztwo i pośrednictwo pracy – posiada  wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 13350.


Stowarzyszenie LORD’S na podstawie programów zatwierdzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej następujące kursy:

Zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej program na realizację szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej decyzja nr 3/2016/RZ z dnia 31-05-2016 w szczególności:

Szkolenie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w tym dla kandydatów do pełnienia funkcji:

 • Rodziny zastępczej niezawodowej
 • Rodziny zastępczej zawodowej
 • Rodziny zastępczej zawodowej którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi
 • Rodziny zastępczej zawodowej która będzie sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi umieszczonymi na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego
 • Prowadzenia rodzinnego domu dziecka
 • Prowadzenia rodzinnego domu dziecka którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi
 • Kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
 • Kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego którzy będą sprawować opiekę i wychowanie nad dziećmi niepełnosprawnymi

Zatwierdzenie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programu na realizację szkolenia Asystent Rodziny decyzja nr 2/2016/Ar z dnia 31-05-2016

Asystent rodziny (230 godzin)

Jesteś zainteresowany szkoleniami? Skontaktuj się z nami! 


 

Warunki uczestnictwa w kursach

Sprawdź wymogi kursów i szkoleń

Pozostałe obecnie realizowane szkolenia

sprawdź możliwości swojego rozwoju

Szkolenia kierowane do pieczy zastępczej

 • Szkolenie dla kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych (80h) z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy na podstawie wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
 • Cykl warsztatów z psychologiem/ pedagogiem dla wychowanków pieczy zastępczej;
 • Warsztaty Usamodzielniania dla wychowanków pieczy zastępczej
 • Warsztaty- Szkoła rodziców;
 • Warsztaty psychologiczne integracyjne i motywacyjne
 • Warsztaty wsparcia rodziny wg metody Resilience

Szkolenia kierowane do pracowników pomocy społecznej

 • SUPERWIZJA dla pracowników socjalnych
 • Szkolenia dla zespołów interdyscyplinarnych

W zależności od indywidualnych potrzeb przygotujemy dla Państwa również inne szkolenia. 
Jeśli jesteście zainteresowani szkoleniem lub doradztwem zapraszamy do kontaktu (link do zakładki kontakt), a przygotujemy ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb.

Nasz zespół tworzą doświadczeni trenerzy, dla których ważny jest lokalny rozwój i z pełnym zaangażowaniem podchodzą do każdej realizowanej usługi.

Referencje trenerów przedstawiamy na życzenie.

Zapisz się na szkolenie

Znalazłeś interesujący cię kurs? Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wyślij go na nasz adres mailowy: stowarzyszenie.lords@gmail.com

Zostań naszym trenerem

Nieustannie powiększamy bazę naszych trenerów. Chcesz do nich dołączyć? Wypełnij profil trenera i wyślij na nasz adres mailowy: stowarzyszenie.lords@gmail.com