Wolsztyński senior

dom opieki siedlec

Wolsztyński senior

*projekt unijny

 

Harmonogram: 

terapia zajęciowa dla seniorów od stycznia 2021 Poniedziałek i piątek w godz. 10:00 do 12:00 

Zajęcia zdalne realizowane przy pomocy platformy clikmeeting

 

Uwaga!

Celem zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 decyzją Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr PS-II.940.36.2020.7 z dnia 20.10.2020r.) zawieszono czasowo działalności m.in. Dziennych Domów Pobytu i Klubów seniora na terenie woj. wielkopolskiego w tym powiatu wolsztyńskiego.

W związku z powyższym zawieszono realizację terapii zajęciowej grupowej w ramach projektu.

 

Projekt: Wolsztyński senior
Numer projektu: RPWP.07.02.02-30-0035/17
Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
Realizator: Gmina Wolsztyn
Partner: Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń (LORD’S)

Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym korzystających z usług społecznych na terenie Gminy Wolsztyn (woj. wielkopolskie),
poprzez utworzenie 30 miejsc w Domu Dziennej Pobytu dla osób niesamodzielnych w terminie
01.04.2018- 31.03.2021

W ramach projektu Stowarzyszenie LORD’S realizować będzie działania z zakresu:

 
  • Terapii zajęciowej grupowej dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej. W trakcie zajęć będą
    realizowane zadania w zakresie rehabilitacji społecznej zmierzające do ogólnego rozwoju i
    poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego
    i aktywnego życia.

 

Aktualny harmonogram

 

KOMUNIKAT 

od 23 lipca 2020 wznawiamy realizację terapii zajęciowej w formie zajęć zdalnych. Ramowy harmonogram zajęć wygląda następująco:

Poniedziałek – godz. 9 do 13

Czwartek – godz. 9 do 13

Piątek – godz. 9 do 13

Seniorzy będą uczestniczyć w zajęciach w Dziennym Domu Senior+, prowadzący połączy się z nimi za pomocą platformy Clickmeeting.

wolsztyński senior