Wolsztyński senior

dom opieki siedlec

Wolsztyński senior

*projekt unijny

 

Projekt: Wolsztyński senior
Numer projektu: RPWP.07.02.02-30-0035/17
Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
Realizator: Gmina Wolsztyn
Partner: Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń (LORD’S)

Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym korzystających z usług społecznych na terenie Gminy Wolsztyn (woj. wielkopolskie),
poprzez utworzenie 30 miejsc w Domu Dziennej Pobytu dla osób niesamodzielnych w terminie
01.04.2018- 31.03.2021

W ramach projektu Stowarzyszenie LORD’S realizować będzie działania z zakresu:

 
  • Terapii zajęciowej grupowej dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej. W trakcie zajęć będą
    realizowane zadania w zakresie rehabilitacji społecznej zmierzające do ogólnego rozwoju i
    poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego
    i aktywnego życia.

 

Od 12 maja 2021r. przywracamy działalność stacjonarną Dziennego Domu Seniora w Wolsztynie
 

Aktualny harmonogram

 

Wtorek stacjonarnie w DDP Wolsztyn
10:30 do 13:00  grupa 1
13:00 do 15:30  grupa 2

 

Piątek online
9:00 do 11:30 Wolsztyn grupa 1
11:30 do 14:00 Wolsztyn grupa 2
Seniorzy będą uczestniczyć w zajęciach w Dziennym Domu Senior+, prowadzący połączy się z nimi za pomocą platformy Clickmeeting

 

Harmonogram: 

terapia zajęciowa dla seniorów od stycznia 2021 Poniedziałek i piątek w godz. 10:00 do 12:00 

Zajęcia zdalne realizowane przy pomocy platformy clikmeeting

 

Uwaga!

Celem zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 decyzją Wojewody Wielkopolskiego (pismo nr PS-II.940.36.2020.7 z dnia 20.10.2020r.) zawieszono czasowo działalności m.in. Dziennych Domów Pobytu i Klubów seniora na terenie woj. wielkopolskiego w tym powiatu wolsztyńskiego.

W związku z powyższym zawieszono realizację terapii zajęciowej grupowej w ramach projektu.

wolsztyński senior