Wolsztyński senior

dom opieki siedlec

Wolsztyński senior

*projekt unijny

 

Projekt: Wolsztyński senior
Numer projektu: RPWP.07.02.02-30-0035/17
Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
Realizator: Gmina Wolsztyn
Partner: Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń (LORD’S)

Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym korzystających z usług społecznych na terenie Gminy Wolsztyn (woj. wielkopolskie),
poprzez utworzenie 30 miejsc w Domu Dziennej Pobytu dla osób niesamodzielnych w terminie
01.04.2018- 31.03.2021

W ramach projektu Stowarzyszenie LORD’S realizować będzie działania z zakresu:

 
 • Terapii zajęciowej grupowej dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej. W trakcie zajęć będą
  realizowane zadania w zakresie rehabilitacji społecznej zmierzające do ogólnego rozwoju i
  poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego
  i aktywnego życia.

 

Terapia zajęciowa – ramowy harmonogram wsparcia

 
 
 • Poniedziałek 11:00 do 14:00
 • Wtorek 11:30 do 14:30
 • Czwartek 8:30 do 12:00
 • Piątek 11:30 do 14:30

Miejsce realizacji: Dzienny Dom Senior+ (ul. Komorowska, 64-200 Wolsztyn)

*terminy zajęć mogą ulec zmianie

Harmonogram form wsparcia realizowanych przez Partnera Wiodącego znajduje się na stronie DD Senior+ pod adresem https://ddp.wolsztyn.pl/projekt_7.html#a

 

Harmonogram na luty 2020

 • poniedziałek 3 luty – 10:30 do 15:00 
 • czwartek, 6 luty – 8:30 do 12:00 
 • czwartek, 13 luty – 8:30 do 12:00 
 • piątek, 14 luty – 8:30 do 13:30 
 • poniedziałek, 17 luty – 10:30 do 15:00 
 • czwartek, 20 luty – 8:30 do 12:00 
 • piątek, 21 luty – 8:30 do 13:30 
 • poniedziałek, 24 luty – 10:30 do 15:00 
 • czwartek, 27 luty – 8:30 do 12:00 
 • piątek, 28 luty – 8:30 do 13:30 

 

 
wolsztyński senior