Dzienny dom pomocy w Siedlcu

dom opieki siedlec

Dzienny dom pomocy w Siedlcu

*Projekt unijny

 

Projekt: Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu
Numer projektu: RPWP.07.02.02-30-0110/17
Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
Realizator: Gmina Siedlec
Partner: Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń (LORD’S)

Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym korzystających z usług społecznych na terenie Gminy Siedlec, poprzez utworzenie 20
miejsc w Domu Dziennej Pobytu dla osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością, powyżej 60 roku
życia w terminie 01.12.2018- 31.12.2020. 

W ramach projektu Stowarzyszenie LORD’S realizować będzie działania z zakresu:

  • Terapii zajęciowej grupowej dla podtrzymywania kondycji psychofizycznej Uczestników DDP –
    warsztaty z psychologiem
  • Usługi rehabilitacyjne
 

Harmonogram udzielanego wsparcia

Microsoft Word - plakat_ddp_siedlec1