Projekty unijne

Projekty unijne

 

Stowarzyszenie LORD’S realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W szczególności szkoleniowo -doradcze oraz wspomagające aktywizację społeczną i zawodową.

Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Miast i Gminy, Starostwa, a także innymi organizacjami pozarządowymi.  

Jesteś zainteresowany współpracą? Napisz do nas. Wspólnie możemy zrobić coś dobrego dla innych.

Aktualnie realizowane projekty

Sprawdź programy w których możesz wziąć udział
 
  • “Wolsztyński Senior” – RPWP.07.02.02-30-0035/17  – Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych na terenie Gminy Wolsztyn – więcej informacji tutaj ->
 
  • Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu – RPWP.07.02.02-30-0110/17 – Głównym celem projektu jest wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych na terenie Gminy Siedlec, poprzez utworzenie 20
    miejsc w Domu Dziennej Pobytu dla osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością, powyżej 60 roku życia – więcej informacji ->
 

Zakończone projekty

Lista programów, które dotychczas przeprowadziliśmy
  • „Aktywna Integracja w Powiecie Wolsztyńskim” RPWP.07.01.02-30-0055/17 dla niezatrudnionych osób niepełnosprawnych z powiatu wolsztyńskiego – więcej informacji tutaj ->

 

  • Jako Partner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie „Nowe Horyzonty” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 –dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu wolsztyńskiego – więcej informacji tutaj ->
 

Pomagamy w przygotowaniu wniosków unijnych

Fundusze europejskie