Egzaminy energetyczne

Egzaminy energetyczne

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Poniżej znajdują się aktualnie prowadzone przez lords egzaminy kwalifikacyjne

Egzamin zdalny, przez internet

Uwaga! Powstała możliwość zdawania egzaminu energetycznego zdalnie. sprawdź wymogi

 

EGZAMINY KWALIFIKACYJNE – EKSPLOATACJA, DOZÓR

Komisja Kwalifikacyjna nr 695 przy Lokalnym Ośrodku Rozwoju Doradztwa i Szkoleń w Nowej Soli została powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 18 marca 2016 r.

Komisja Kwalifikacyjna nr 695 po uwzględnieniu zmian zatwierdzonych w dniu 05 maja 2020 jest upoważniona do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem i ekspolatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w:

  • Grupie 1 pkt. 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 9, 10
  • Grupie 2 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
  • Grupie 3 pkt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

 

Egzamin kwalifikacyjny dla Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3 w zakresie EKSPLOATACJI i DOZORU przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r.

Aby uzyskać świadectwo kwalifikacyjne należy stawić się na egzaminie z wypełnionym wnioskiem, dowodem wpłaty i aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o świadectwo (dowód osobisty, paszport).

 Druki wniosków egzaminacyjnych do pobrania:

UWAGA! Wnioski prosimy drukować dwustronnie!

EKSPLOATACJA

Pobierz Wniosek E1

Pobierz Wniosek E2

Pobierz Wniosek E3

DOZÓR

Pobierz wniosek D1

Pobierz wniosek D2

Pobierz wniosek D3

Ważna informacja dla osób, którym kończy się ważność świadectwa kwalifikacji

Tarcza antykryzysowa wydłuża ich ważność. Na podstawie zapisów art. 31x ust. 1 w art. 73 pkt 61 ustawy covid-2
Uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru tracące ważność w okresie od 1 marca do 30 grudnia 2020 r. zostają wydłużone do 31 grudnia 2020r.
Uwaga: Osoby chcące uzyskać świadectwo po raz pierwszy zobowiązane są przystąpić do egzaminu. Możliwość egzaminów w formie zdalnej. Ustawa covid-2 wprowadza także możliwość zdalnego sprawdzania kwalifikacji w okresie do 31 grudnia 2020 r., pod warunkiem zachowania możliwości identyfikacji osoby, której kwalifikacje się sprawdza i zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich.

OPŁATA EGZAMINACYJNA

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020r. ustalone zostało na kwotę 2600,00 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2020 r. będzie wynosić 260,00 zł.

Opłatę za egzamin kwalifikacyjny należy wnieść przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego na konto:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0412 2690
Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń
67-100 Nowa Sól, ul. Wrocławska 2

w tytule przelewu prosimy wpisać: opłata egzaminacyjna – imię i nazwisko

Świadectwo Kwalifikacyjne ważne jest przez 5 lat od daty wystawienia

W razie utraty świadectwa kwalifikacyjnego istnieje możliwość uzyskania duplikatu świadectwa na wniosek zainteresowanego.