Egzaminy energetyczne

Egzaminy energetyczne

KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Poniżej znajdują się aktualnie prowadzone przez lords egzaminy kwalifikacyjne

 

EGZAMINY KWALIFIKACYJNE – EKSPLOATACJA, DOZÓR

Komisja Kwalifikacyjna nr 695 przy Lokalnym Ośrodku Rozwoju Doradztwa i Szkoleń w Nowej Soli została powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 18 marca 2016 r.

Komisja Kwalifikacyjna nr 695 upoważniona jest do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z DOZOREM i EKSPLOATACJĄ urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych w:

  • Grupie 1 pkt. 2, 3, 4 ,5, 7, 9, 10
  • Grupie 2 pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10
  • Grupie 3 pkt. 6, 7, 8, 10

Egzamin kwalifikacyjny dla Grupy 1, Grupy 2, Grupy 3 w zakresie EKSPLOATACJI i DOZORU przeprowadzany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U. nr 89 p 828 z dnia 28.04.2003r.

Aby uzyskać świadectwo kwalifikacyjne należy stawić się na egzaminie z wypełnionym wnioskiem, dowodem wpłaty i aktualnym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o świadectwo (dowód osobisty, paszport).

 Druki wniosków egzaminacyjnych do pobrania:

UWAGA! Wnioski prosimy drukować dwustronnie!

EKSPLOATACJA

Pobierz Wniosek E1

Pobierz Wniosek E2

Pobierz Wniosek E3

DOZÓR

Pobierz wniosek D1

Pobierz wniosek D2

Pobierz wniosek D3

OPŁATA EGZAMINACYJNA

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2020r. ustalone zostało na kwotę 2600,00 zł.

W związku z powyższym, zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2020 r. będzie wynosić 260,00 zł.

Opłatę za egzamin kwalifikacyjny należy wnieść przed przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego na konto:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 33 2030 0045 1110 0000 0412 2690
Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń
67-100 Nowa Sól, ul. Wrocławska 2

w tytule przelewu prosimy wpisać: opłata egzaminacyjna – imię i nazwisko

Świadectwo Kwalifikacyjne ważne jest przez 5 lat od daty wystawienia

W razie utraty świadectwa kwalifikacyjnego istnieje możliwość uzyskania duplikatu świadectwa na wniosek zainteresowanego.