Nasze cele i statut

Nasze cele i statut

 

Stowarzyszenie Lokalny Ośrodek Rozwoju Doradztwa i Szkoleń działa na podstawie wpisu do KRS nr 0000306836

 

Stowarzyszenie LORD’S posiada:

  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.08/00006/2016
  • Wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 13350

W strukturach Stowarzyszenia została powołana Komisja Kwalifikacyjna nr 695 -powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 18 marca 2016r.

Dokumentem określającym działalność Stowarzyszenia LORD’S jest Statut

STATUT STOWARZYSZENIA LORDS

Tekst jednolity, zawierający zmiany uchwalone przez Walne Zebranie Członków w dniu 19 maja 2018 r.

Cele przyświecające działaniom LORDS

Poznaj 15 wartości, którymi się kierujemy